<

Date importante

21 aprilie 2020 - Transmiterea formularelor de înscriere şi a rezumatelor universitar
19 aprilie 2020 - Înscrierea participantilor din preuniversitar

Conferința universitară

Detalii

Simpozionul preuniversitar

Detalii

Organizare

Detalii

Conferința Națională Educația Azi

Ediția 2020

Formarea Profesorilor În Era Digitală

Conferinţa naţională Educaţia azi continuă o traditie, începută cu mai bine de un deceniu în urmă, având ca preocupare reflectia permanentă si propunerea de solutii - pertinente, actualizate - în ce priveste profesionalizarea didactică. Aceasta a fost initiată din dorinţa de a identifica căi de îmbunătătire a pregătirii corpului profesoral, printr-un efort colaborativ al specialistilor în formarea cadrelor didactice, din mediul universitar si preuniversitar, al responsabililor si decidentilor de la anumite niveluri ale sistemului educational, al studentilor care doresc să urmeze cariera didactică si al partenerilor sociali preocupati de problematica formării profesionale a cadrelor didactice. Manifestarea este organizată la initiativa departamentelor de formare a profesorilor din Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, Universitatea Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca si Universitatea de Vest din Timisoara, în colaborare cu Inspectoratele Scolare aferente, cu parteneri locali si nationali, educationali sau economici. Conferinţa realizează, totodată, continuarea firească a seriilor de evenimente organizate de către Departamentul de Formare a Profesorilor din Universitatea Bucuresti, sub titulatura Educaţia azi, dar si a altor conferinte sau întâlniri derulate la nivelul mediului universitar, Institutului de Știinte ale Educatiei, institutele specializate al Academiei Române, Ministerul Educatiei Nationale.

Editia de la Cluj, pusă sub însemnul provocărilor erei digitale, va aduce - prin pozitionări responsabile, constatări, sugestii, proiectii - reflectii suplimentare în legătură cu felul cum noilor tehnologii ne obligă la regândirea structurilor de formare, la felul cum pot facilita sau dinamiza educatia, la faptul cum acestea predispun la regândirea politicilor publice de formare a profesorilor, a structurilor, proceselor si strategiilor de pregătire, a competentelor vizate de de către institutiile educative, obligând la reasezări ale finalitătilor formării, curriculumului adiacent, ale modalitătilor de pregătire, de dezvoltare în carieră si de evaluare a corpului profesoral, atât în faza initială cât si pe parcursul exercitării profesiei.

Profesori, pedagogi, psihologi, didacticieni, cercetători, doctoranzi, studenti şi toţi cei interesati de formarea cadrelor didactice sunt invitaţi să propună comunicări stiintifice în plen, să opteze pentru work-shop-urile corespunzătoare preocupărilor lor, evidentiind puncte de vedere, exemple de bune practici didactice, si/sau să participe, ca auditoriu, în scop formativ, reflexiv.